T.R. Elektro AS

El- og brannsikkerhet

Som eier av bedriften er det ditt ansvar å sikre at du har systemer og rutiner som fungerer. Det gjelder selvsagt også for det elektriske anlegget. Det kan man ikke gjøre uten en fagperson. 

Elektrikker som kontroller et sikringskap med et altimeter

Internkontroll er et av de viktigste verktøyene du har for å kvalitetssikre at regelverket etterleves – også til de elektriske installasjonene.

Hva innebærer en internkontroll?

I korte trekk handler det om å kontrollere det elektriske anlegget, og komme med en risikovurdering og tiltak til forbedring. Det er i denne fasen våre elektrikere kan bistå. De vil blant annet ta en kontroll av bedriftens internkontrollsystem, og utføre stikkprøver av det elektriske anlegget. 

Videre vil de ta termografi av anlegget, for å sjekke at det ikke er noen unormale varmeavgivende punkter. Skulle dette oppdages, vil det bli oppført som et brannfarlig punkt som må utbedres. 

En internkontroll skal gi deg ro og visshet om at det elektriske anlegget følger forskriftene, komplett med en vedlikeholdsplan. Her vil noen oppgaver kunne gjøres av ansatte, mens andre kan være anbefalt arbeid for en fagperson.  

Brannsikkerhet er avgjørende 

I en internkontroll vil man alltid gi deg oversikt over hva som må utbedres. Den store frykten for mange bedriftseiere er nettopp brannsikkerhet, og vi vet allerede at elektriske apparater er hovedårsaken til de fleste brannene som oppstår. 

Mange ønsker også en enda hyppigere kontroll, nettopp for å sikre at fare for brann er eliminert. Det kan være ekstra viktig i gamle bygg, som ofte har gamle systemer og konstruksjoner. 

Eldre elektriske anlegg, som kanskje ikke har fått vedlikeholdet de trenger gjennom årenes løp, kan gi mange bedriftsledere hodebry. Kombinerer du et gammelt el-anlegg med høyt strømforbruk i store trebygg kan en teknisk feil resultere i stort skadeomfang om det skulle bli brann. 

Elektriker med hvit hjelm skrur på et sikringskap

Brannforebyggende el-kontroll gir proaktive tiltak

Ved å la fagfolk sjekke anlegget med jevne mellomrom kan du hvile trygt også når du ikke er på jobb. Dette er naturlig nok en del av en vanlig internkontroll, men du kan også kontakte oss for å få en sertifisert elektriker til å sjekke statusen på anlegget. 

Da vil de utføre målinger og funksjonstest, sjekke varmgang og ikke minst kontrollere det elektriske anlegget i bygget. Er det mistanke om skader eller varmgang, er det viktig å handle raskt. Brannsikkerhet er avgjørende for de ansattes trygghet, og dette skal aldri nedprioriteres. 

Våre elektrikere har også ekspertise innen nødlys og varslingssystemer, og kan bistå deg med rådgivning på dette feltet også.

Borettslag må også tenke sikkerhet

Arbeid med brannsikkerhet i borettslag og sameier kan være en stor utfordring. Selv om det er flere boenheter er det styret som er ansvarlige for elsikkerheten og at det elektriske anlegget er i henhold. 

Med periodiske kontroller av det elektriske anlegget kan borettslag og sameier få gode rabatter hos forsikringsselskapene. Rundt halvparten av boligbrannene i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske artikler. Derfor kan det være smart å sørge for at hver seksjon også foretar jevnlig elkontroll. Dette vil øke tryggheten til alle beboere i ditt borettslag.

Jevnlig elkontroll vil øke tryggheten til alle beboere i ditt borettslag.

I Elkonor er vi svært opptatt av sikkerhet i vårt fag. Kontakt en elektriker for å vite mer om hvordan du kan gjøre hjemmet ditt tryggere.